Natuurgeneeskunde

In de natuurgeneeskunde gaan we ervan uit dat mensen ziek worden als de toestand van evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en/of sociaal opzicht min of meer langdurig wordt verstoord.

Wat zijn acute ziektes?

Acute ziektes zijn een gerichte poging van het organisme om het verstoorde evenwicht te herstellen.

Wat zijn chronische ziekten?

Chronische ziekten onstaan wanneer de natuurlijke geneeskracht van de mens niet meer in staat is om met een acute manifestatie te reageren op ziekten of stoornissen en op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren.

Wat zijn fysieke klachten?

In de praktijk geloven we dat meer dan 90% van de fysieke en psychologische klachten een emotionele oorzaak hebben en dat de meeste psychologische en emotionele klachten het resultaat zijn van emotionele blokkades of onverwerkte emoties.

Wat zijn de vijf natuurgerichte principes?
© Amsterdam NEI Praktijk