Zorgverzekeringen 2019 - 2020

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, behoor je aanvullend verzekerd te zijn. Voor de behandelingen, die je in de praktijk krijgt, geldt het eigen risico niet.

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de behandelingen omdat de praktijk aan de Plato eindtermen eisen voldoet en als "A" therapeut bij beroepsvereniging BATC geregistreerd is.

Controleer voor alle zekerheid of je zorgverzekering natuurgeneeskunde behandelingen of psychosociale behandelingen vergoeden voor therapeute ingeschreven bij beroepsvereniging BATC.

Kwaliteitsbewaking:

BATC therapeuten zijn therapeuten die gekwalificeerd zijn volgens de criteria van Zorgverzekeraars. De therapeuten zijn opgeleid in meervoudige natuurgeneeskundige vaardigheden. Zij voldoen aan de criteria van medische basiskennis en de vijf op natuurgerichte principes. BATC-Zorgverleners voldoen aan strenge kwaliteitscriteria voortvloeiend uit de maatschappelijke normen. Elk jaar wordt de BATC Zorgverlener opnieuw getoetst. Wil je meer weten? Ga naar www.batc.nl

Home
© Amsterdam NEI Praktijk